กิจกรรมชมรมครูหมากล้อม

รู้เขา รู้เรา สอนยังไงก็สนุก

กิจกรรมพิเศษสำหรับ #ครูหมากล้อม

เชิญเข้าชมศาสตร์ด้านลายผิววิทยาที่จะทำให้ครูผู้สอนเข้าใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

"การสื่อสาร-การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็กที่แตกต่างกัน"

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

ประกาศรับสมัคร​

"การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์"

ระดับ 8 คิว​ ถึง​ 5 ​คิว​ วันที่ 30​ พฤษภาคม พ.ศ. ​2564​
(สมัครถึงวันที่ 28​ พ.ค.นี้)​

ลงทะเบียนชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนครูหมากล้อม

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนชมรมครูหมากล้อม คลิก

บรรยายพิเศษ "รู้เขา รู้เรา สอนยังไงก็สนุก"

รู้เขา รู้เรา สอนยังไงก็สนุก

กิจกรรมพิเศษสำหรับ #ครูหมากล้อม

เชิญเข้าชมศาสตร์ด้านลายผิววิทยาที่จะทำให้ครูผู้สอนเข้าใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

"การสื่อสาร-การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็กที่แตกต่างกัน"

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

ประกาศรับสมัคร​

"การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์"

ระดับ 8 คิว​ ถึง​ 5 ​คิว​ วันที่ 30​ พฤษภาคม พ.ศ. ​2564​
(สมัครถึงวันที่ 28​ พ.ค.นี้)​

สมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย RSS