กิจกรรมชมรมครูหมากล้อม

เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

"เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ"

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 19:00 - 20:30 น.

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์ ระดับ 9 คิว​ ถึง​ 1 คิว​

วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. ​2564​

กองทุนหมากล้อมแห่งประเทศไทย (TGF) ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครครูสอนหมากล้อมที่ได้รับจากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา
โดยจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่อาจารย์สอบจำนวน 25 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

รู้เขา รู้เรา สอนยังไงก็สนุก

กิจกรรมพิเศษสำหรับ #ครูหมากล้อม

เชิญเข้าชมศาสตร์ด้านลายผิววิทยาที่จะทำให้ครูผู้สอนเข้าใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

"การสื่อสาร-การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็กที่แตกต่างกัน"

ลงทะเบียนชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนครูหมากล้อม

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนชมรมครูหมากล้อม คลิก

เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

"เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ"

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 19:00 - 20:30 น.

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์ ครั้งที่ 2

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์ ระดับ 9 คิว​ ถึง​ 1 คิว​

วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. ​2564​

มอบเงินช่วยเหลืออาจารย์สอบวัดระดับ

กองทุนหมากล้อมแห่งประเทศไทย (TGF) ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครครูสอนหมากล้อมที่ได้รับจากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา
โดยจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่อาจารย์สอบจำนวน 25 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

บรรยายพิเศษ "รู้เขา รู้เรา สอนยังไงก็สนุก"

รู้เขา รู้เรา สอนยังไงก็สนุก

กิจกรรมพิเศษสำหรับ #ครูหมากล้อม

เชิญเข้าชมศาสตร์ด้านลายผิววิทยาที่จะทำให้ครูผู้สอนเข้าใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

"การสื่อสาร-การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็กที่แตกต่างกัน"

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

ประกาศรับสมัคร​

"งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์"

ระดับ 8 คิว​ ถึง​ 5 ​คิว​ วันที่ 30​ พฤษภาคม พ.ศ. ​2564​
(สมัครถึงวันที่ 28​ พ.ค.นี้)​

สมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย RSS