คุณอยู่ที่นี่

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์ ครั้งที่ 2

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์ ระดับ 9 คิว​ ถึง​ 1 คิว

วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. ​2564​
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รับสมัครจำนวน 140 คน (วันละ 70 คน)

รายละเอียดการสมัคร

ประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านในระดับต่าง ๆ