คุณอยู่ที่นี่

เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป - ครูหมากล้อม ที่สนใจการสอนหมากล้อมออนไลน์ เข้าร่วมงานสัมมนา

หัวข้อ : เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 19:00 - 20:30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจเผยแพร่การสอนหมากล้อม (ไม่จำกัดระดับฝีมือ)
วิทยากร : ดร.มติ ทาเจริญศักดิ์ รองประธานชมรมครูหมากล้อมฯ และอาจารย์ประจำ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์