คุณอยู่ที่นี่

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์ ครั้งที่ 2

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์ ระดับ 9 คิว​ ถึง​ 1 คิว​

วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. ​2564​

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์

ประกาศรับสมัคร​

"งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์"

ระดับ 8 คิว​ ถึง​ 5 ​คิว​ วันที่ 30​ พฤษภาคม พ.ศ. ​2564​
(สมัครถึงวันที่ 28​ พ.ค.นี้)​

สมัครสมาชิก RSS - สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมออนไลน์