เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

งานสัมมนาหัวข้อ : เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดย ดร.มติ ทาเจริญศักดิ์ รองประธานชมรมครูหมากล้อมฯ และอาจารย์ประจำ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

#หมากล้อม #โกะ