สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00-17:00 น.

สถานที่จัดสอบ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคารหอประชุม

ผู้เข้าสมัครทั้งหมด 136 คน (ทำเนียบคิว)

รายชื่อผู้สมัครสอบ