โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูหมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายครูหมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เครือข่ายครูหมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เครือข่ายครูหมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เครือข่ายครูหมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เครือข่ายครูหมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เครือข่ายครูหมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูหมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 8 อาคาร CP All Academy

ภายในงานมีการอบรมการให้ความรู้วิธีการเล่นหมากล้อมให้เเก่ กลุ่ม มือใหม่ และ กลุ่มโลคิว-ไฮคิว เเละการมีการ Teaching Game ในช่วงบ่าย ให้กับคณะครู อาจารย์ สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปต่อยอดให้กับเยาวชนในการเล่นหมากล้อมเเละมีการร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเละทำเเบบประเมินของโครงการในครั้งนี้

ทางชมรมครูหมากล้อมเเห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณ ชมรมครูหมากล้อมกรุงเทพมหานคร เเละคณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

วิทยากร
ผศ. ลภณ จิรโศภิน
ดร. มติ ทาเจริญศักดิ์

ถ่ายภาพ photo graph