กษิดิ์เดช มัชฌิมา

กษิดิ์เดช มัชฌิมา
3 ดั้ง

กษิดิ์เดช มัชฌิมา (ครู Macz)
ทำเนียบดั้ง 476 ปัจจุบัน 3 ดั้ง
อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
จบปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สามารถสอบ Qualify 1 ดั้งได้

ผลงาน
เหรียญเงิน ทีมชาย กีฬาแห่งชาติ
เหรียญทองแดง คู่ชาย กีฬามหาวิทยาลัย
เหรียญเงิน ทีมผสม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ประสบการณ์
ครูผู้ฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

รับสอนออนไลน์ ตัวต่อตัว ผ่านโปรแกรม Zoom ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ถึง 1kyu เน้นพัฒนาฝีมือ ทักษะ และ ฝึกสมาธิ

ช่องทางการติดต่อ : 0877113794 Facebook : Macz D matchima Line : Macz6663