พื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่มุม

พื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่มุม (Joseki)

พื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่มุม (Basic Joseki)
โดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

 

จัดทำในรูปแบบของไฟล์ PDF เพื่อการเผยแพร่

"โจเซกิ" หรือ "การแลกเปลี่ยนที่มุม"

"โจเซกิ" หรือ "การแลกเปลี่ยนที่มุม"

พื้นฐานโจเซกิ 168 รูปแบบที่ควรรู้ แม้ในปัจจุบันการปรากฏตัวของ AI ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนคือการบุกเข้าที่จุด 3-3 (เนื่องจาก AI ไม่ติดกับความคิดว่าการคลานที่เส้น 2 ช้าหรือปล่อยให้อีกฝ่ายได้อิทธิพลมากนัก เมื่อเทียบกับการได้มือนำ กลายเป็นกลุ่มรอด และอิทธิพลอีกฝ่ายรูปร่างไม่แข็งแรงนัก แถม AI เห็นภาพจากการอ่านหมากในอนาคตได้ดีกว่ามนุษย์) แต่อย่างไรก็ตามทุกการแลกเปลี่ยนล้วนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเรียนรู้พื้นฐานเหล่านี้ย่อมมีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ไม่มากก็น้อย

หากพื้นฐานโจเซกิแสดงจำนวนหมากมากขึ้น ย่อมมีทางแยกทำให้เกิดรูปแบบโจเซกิได้นับไม่ถ้วน และในท้ายที่สุดการเรียนรู้โจเซกิก็เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวคิดสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม