การใช้งาน Zoom และการสมัครเล่นหมากล้อมออนไลน์บน OGS