การเรียนหมากล้อมกับผลการเรียนวิชาหลัก

หัวข้อ : ความสัมพันธ์ของการเรียน "หมากล้อม" กับ "ผลการเรียนวิชาหลัก"

CAI Club : CAI Talk วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
youtu.be/0aqY6ZWutho

บรรยายโดย ครูญฐ - ธนพล เตียวัฒนานนท์ 5 ดั้ง

อีก 1 แรงบันดาลใจ ที่นำปรัชญาของหมากล้อมมาใช้ในชีวิต และสารนิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ขณะนี้

พบกับข่าวสาร และสาระดี ๆ ในคอมมูนิตี้ของคนรักเอไอ หัวใจโกะ
https://bit.ly/CAIClub

#CAITalk #GO #CAIClub #CPALL

Tutors