เกี่ยวกับเรา

ใส่ใจและให้ความสำคัญกับคุณ

สำหรับผู้เรียนหมากล้อม

เราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทั่วประเทศ ให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผ่านหลักสูตรที่มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนแต่ละคนด้วยกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต เช่น การกำหนดเป้าหมาย การให้คำปรึกษา แรงจูงใจในตนเอง ความเป็นมืออาชีพ และการสื่อสารขั้นสูง

แหล่งความรู้


การศึกษาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

0
สำนักหมากล้อม
0
ครูหมากล้อม
0
ผู้สอบวัดระดับ
0
คอร์สอบรม