สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00-17:00 น.

สถานที่จัดสอบ: MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

ผู้เข้าสมัครทั้งหมด 21 คน (ทำเนียบคิว)