กิจกรรมเร็วๆนี้

งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
16 Mar 08:00

งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคารหอประชุม วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567