เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน

เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน
เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน

ภาพบรรยากาศ “เรียนรู้หมากล้อมกับเหล่าซือสุจิน” ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมเเห่งประเทศไทย (สีลม)

ขอขอบคุณเหล่าซือสุจิน (Shi Jinbo 3P) ที่กรุณาปลูกฝังกระบวนคิดให้กับน้อง ๆ ระดับดั้งเพื่อก้าวไปสู่ดั้งระดับสูงในอนาคต อาจกล่าวโดยสรุปคือการตั้งคำถามและคิดวิเคราะห์ที่ละเอียดละออแบบมืออาชีพ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ได้กับเรื่องอื่น ๆ

การสอนมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดเกม (Fuseki) ซึ่งโดยทั่วไปนักหมากล้อมมักจะละเลยในส่วนนี้ และมุ่งเน้นในส่วนที่เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากกว่าในช่วงกลางเกมและปิดเกม การอธิบายในช่วงเปิดเกมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนยังควรเป็นระดับมืออาชีพ ยิ่งในปัจจุบันที่การเปิดเกมเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ต่างจากในอดีตหลังจากมีการถือกำเนิดของ AI

การแลกเปลี่ยนที่มุม (โจเซกิ) จึงเกิดรูปแบบใหม่ ๆ มากมาย และเมื่อเหล่าซือนำมาเปรียบเทียบก็ทำให้เข้าใจหลักคิดได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่การจำและก๊อปปี้ไปใช้ อย่างเช่น หมากที่ในอดีตคิดว่าไม่ดีแต่กลับถูกนำกลับมาเล่น ซึ่งมันก็ไม่ดีจริง ๆ แต่ลำดับหมากที่ตามมาก็บังคับให้อีกฝ่ายต้องเดินหมากที่ไม่ดีเหมือนกัน สุดท้ายจึงกลายเป็นหมากที่เล่นได้ (สำหรับคำพูดในการสอนหมากล้อม “ดี” หรือ “ไม่ดี” เป็นแค่คำอธิบายชี้ชัดเพียงส่วนเดียวเท่านั้น นักหมากล้อมมักไม่ด่วนตัดสินอะไรง่าย ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วในชีวิตประจำวันก็ควรเข้าใจเช่นนี้เช่นกัน)