กิจกรรมเร็วๆนี้

อบรมครูสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
-
admin ศ, 05/19/2023 - 15:48
อบรมครูสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
-
admin จ, 05/15/2023 - 21:03
สอบวันระดับครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566