พัชรพล เตียวัฒนานนท์

พัชรพล เตียวัฒนานนท์

ครูเบค 4 ดั้ง

พัชรพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง

รับสอนออนไลน์หรือตัวต่อตัว ทั้งระดับเริ่มต้นจนถึงผู้สนใจในการพัฒนาฝีมือขึ้นสู่ระดับสูง จากอดีตนักกีฬาทีมชาติ

แจ้งวัฒนะ ทวีวัฒนา กรุงเทพ , บางกรวย นนทบุรี