Road to 1 Dan : Stage 2 & 3

Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan
Road to 1 Dan

ภาพกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อม Road to 1 Dan : Stage 2 & 3 "8 - 7 Kyu Champion"

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดขึ้น ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
โดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันสอนหมากล้อม Buddy Go

🏆ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ รุ่น 8 kyu

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วสุ สารพิมพา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พนธกร ปอเเก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จิรภาส เย็นใจชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ณฐเมศร์ รุ่งศิริเเสงรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ณฤทธิ์ เลิศศิริรังสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ธนภณ ยมจิยดา

🏆ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ รุ่น 7 kyu

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนณัช ตันติธนากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐธิกา บุญชื่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธันย์ธนัตถ์ ฐาปนธรรมชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วายุภัค ชูชัยศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ พริมา ชาญเทศน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ อิทธิพงศ์ ลีลาวานิชกุล

ทีมงานขอเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาหมากล้อมที่เพิ่งเริ่มต้น เเละขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน