ดร.มติ ทาเจริญศักดิ์

มติ ทาเจริญศักดิ์
3 ดั้ง

มติ ทาเจริญศักดิ์ 3 ดั้ง รองประธานชมรมครูหมากล้อมฯ และอาจารย์ประจำ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร