Road to 1 Dan : Stage 1

Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1
Road to 1 Dan : Stage 1

ภาพกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อม Road to 1 Dan : Stage 1 "9 Kyu Champion"

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สถานที่: สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

? รายชื่อผู้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ  วชิร วชิระนิเวศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นภนธ อภิรัตน์โชติกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พนธกร ปอแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  พัชรพล พรวิรุฬห์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  โศภิษฐ์ อ่ำบางพลี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5  ชยาพันธ์ โชคฤทธิ์ผานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6  ชลัยรัตน์ สุวรรณวิไลกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7  เซนชิโร่ ทาคิทานิ

ทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลด้วยครับ