Go Frame Academy

สถาบันสอนหมากล้อม Go Frame Academy

Go Frame Academy

สถาบันสอนหมากล้อม Go Frame Academy

หมู่บ้านคิวบิส1 เลขที่ 3/7 ซ. นนทบุรี 48 ถ.สนามบินน้ำ ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

สอนหมากล้อมระดับเริ่มต้นถึงระดับเข้าแข่งขัน

จุดเด่น :

ปูพื้นฐานจาก 0  
เรียนสนุกเข้าใจง่าย
คอร์สเรียนที่หลากหลาย ทั้งออนไลน์และเรียนที่สถาบัน

สอนโดย ครูพี่เฟรม ประสบการณ์การแข่งขันนานาชาติและการแข่งขันระดับประเทศ และผู้มีประสบการณ์สอนหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
ระดับฝีมือ 4 ดั้งเพชร