อบรมครูสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

03
Jun
09:00 - 17:00
Location

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
55/123-127 สีลมพาร์ควิว ชั้น 2 ซอยศาลาแดง 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร : +66 (0)2 0712911

13.7273406, 100.5348589

อบรมครูสอบวัดระดับฝีมือ

เปิดรับสมัคร “อบรมครูสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม”

สถานที่: สมาคมกีฬาหมากล้อมเเห่งประเทศไทย (สีลม)
วันที่จัดอบรม: วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
รับสมัครจำนวน 30 ท่าน

เงื่อนไขผู้เข้าอบรม
1. ระดับฝีมือระดับ 1 ดั้งขึ้นไป
2. อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี บริบูรณ์

สมัครอบรม : ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมารถลงทะเบียนอบรม ได้ 2 วิธี
1. พิมพ์ใน comment เพจ ชมรมครูหมากล้อมเเห่งประเทศไทย 

ตัวอย่าง
นาย สุวิจักขณ์ จังลักษมี 2 ดั้ง

2. ติดต่อสมัครได้ที่ เบอร์ 0959934959 ครูกุ้ง

⏰⏰ กำหนดการอบรมครูสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

9.00-9.30   ประธาน กล่าวเปิดงานพร้อมถ่ายรูปรวมกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่าน

9.30-12.00   อบรมครู ช่วงเช้า 

12.00-13.00   พักกลางวัน

13.00-16.00   อบรมภาคบ่าย พร้อมปฎิบัติจริง (การทำเวิร์คช็อป)

16.00-17.00   มอบใบประกาศ สำหรับ. ผู้สอบผ่านพร้อมถ่ายภาพ /  ประธานกล่าวปิดงาน

Contact Information

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรติดต่อ : 0959934959 (ครูกุ้ง)