สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
คุณก่อศักดิ์ให้โอวาท
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ระหว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2565

สถานที่จัดสอบ: สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (อาคารสีลมพาร์ควิวอยู่หลังเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์ สามารถจอดรถได้ที่อาคาร CP Tower)

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม จากผู้เข้าสมัครทั้งหมด 120 คน (ทำเนียบคิว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบัน สอบผ่าน
1 ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง Go Family 1 ดั้ง
2 พีรวิช​ญ์​ แซ่กอ​ Go Family 1 ดั้ง
3 กิตติภพ ศิระวรกุล Go Wise 1 ดั้ง
4 ติณณภพ วรวิชาน Trinity Go 1 ดั้ง
5 สุขกมล พีรภาพ Trinity Go 1 ดั้ง
6 เมธาพัฒน์ พนาวงศ์วัชร์ ตัวกลม 1 ดั้ง
7 กองเงิน เชื่อมทอง ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1 ดั้ง
8 พิมมาดา ศรีสุข หอวัง 1 ดั้ง
9 วรชน ดุจพิบูลย์ผล Go Family Q2
10 วิภาส ทองดีนิโรจน์ Go Squared Q2
11 ณภัทร จรุงผลพิพัฒน์ BGS GO Q1
12 ณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ BGS GO Q1
13 เอื้ออังกูร ยอดมงคล Go Family Q1
14 ปรินทร ตระการวนิช Happy Genius Q1
15 กรภัทร ธนาดำรงศักดิ์/td> ตัวกลม Q1
16 ธีรธร​ สุร​เจริญ​ชัย​กุล Go Wise 1 คิว
17 รณิดา เปรมพรวิพุธ Go Wise 1 คิว
18 พลเสฏฐ์ เฉลิมวัฒน์ IQ UP 1 คิว
19 ภูวนาถ จันทร์สกาวรัตน์ กรุงเทพ 1 คิว
20 สิริลภัส เหล่าศรีนาท บ้านโกะ ครูได๋ 1 คิว
21 รัชชานนท์ ทองรวย Happy Genius 2 คิว
22 กษิดิศ สุขทะเล ครูไนท์ 2 คิว
23 ปภาวิน สุกัณฑา Go Family 3 คิว
24 ธรรม์ ปิ่นสุภา Go Family 3 คิว
25 ณิชชา พรหมทอง Trinity 3 คิว
26 ธนบดี ทวีปวรากุล Go Wise 4 คิว
27 ธนกฤต กิติโยดม Happy Genius 4 คิว
28 กฤติน​ เลขะกุล​ Happy Genius 4 คิว
29 กุลธารีย์ สุขชัย Happy Genius 4 คิว
30 ปัณปุระ เลาหบุญญ์ Happy Genius 4 คิว
31 ณัฏฐพัชร ศิลารมย์ Happy Genius 4 คิว
32 ปัณณรัตน์ ลาสุทธิ SPIM 4 คิว
33 อนัตตา สว่างวัฒน์ Trinity Go 4 คิว
34 ศุภาพิชญ์ อาภาสิวะ ตัวกลม 4 คิว
35 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ Go SRC 4 ดั้ง
36 กิตติพัทธ์ มาอ่อน BGS Go 5 คิว
37 ณัฎฐ์ ตันโช BGS Go 5 คิว
38 ภาวิต ปรุงสิน BGS GO 5 คิว
39 ร่มธรรม เด่นดวงบริพันธ์ Go Family 5 คิว
40 ธีร์ปวีณ เหล่าเทิดพงษ์ Happy genius 5 คิว
41 พิชญะ ตั้งตระกูลวงศ์ Happy Genius 5 คิว
42 ภัทรพล รอดบรรจบ Happy Genius 5 คิว
43 ศุภิสรา เพียรช่าง   5 คิว
44 ธีรดนัย กลัมพากร BTS 6 คิว
45 ฐากร จันทร์ทายะวิจิตร Go Family 6 คิว
46 ญาณวุฒิ ยุกตเวทย์ Go Family 6 คิว
47 ณัม ชคทานนท์ Go Squared 6 คิว
48 รุหาญ ธนันวรัญ Happy Genius 6 คิว
49 วีรภัทร กิจเลิศไพโรจน์ Happy Genius 6 คิว
50 ชาญธนัฐธ์ สุวิทยพันธุ์ IQ UP 6 คิว
51 คณนาถ จารุกิจจรูญ ตัวกลม 6 คิว
52 นภัสวรรณ ตันโช BGS Go 7 คิว
53 รดา ฟูประทีปศิริ BTS 7 คิว
54 ชินภัทร กิตติก้องนภา Buddy Go 7 คิว
55 ชวนันท์ กิตติก้องนภา Buddy Go 7 คิว
56 วายุภัค ชูชัยศรี Go Family 7 คิว
57 ศุภณัฐ กุลนิภาธร Go Family 7 คิว
58 รฐนนท์ รุ่งแจ้ง Go Wise 7 คิว
59 ธีร์รัชช์ สินพารานนท์ SPIM 7 คิว
60 อชิระ ไชยวุฒิ Thinkkub 7 คิว
61 นภัทร วิเศษสรรโชค ครูแพ 7 คิว
62 พิชชา คงวิเชียรชีพ ครูแอล 7 คิว
63 ติณณ์สนันตน์ จิตกรีสร ตัวกลม 7 คิว
64 ณัชกฤช ธนาดำรงศักดิ์ ตัวกลม 7 คิว
65 พชร ตั้งเด่นชัย Go Wise 8 คิว
66 กิติชา ศิลารมย์ Happy Genius 8 คิว
67 ชัยภิท อัมพรดนัย Thinkkub 8 คิว
68 ชาริณ ทองทัย ตัวกลม 8 คิว
69 จิรภัทร จารุกีรติ ตัวกลม 8 คิว
70 กวิตา เลาหะตานนท์ Happy genius 9 คิว
71 ศุภกร​ พรหม​ทวี​พูน Thinkkub 9 คิว
72 อิทธิพงศ์​ ลีลาวานิชกุล ครูเติ้ล 9 คิว
73 ​ปฐมพัฒน์​ ลีลาวานิชกุล ครูเติ้ล 9 คิว
74 แพรวพิศุท ทองทัย ตัวกลม 9 คิว
75 ธีรภัทร อาภาสิวะ ตัวกลม 9 คิว
76 Long Fu Liu ตัวกลม 9 คิว
77 กันตพิชญ์ จาริกพฤทธิ์ BGS GO 10 คิว
78 ปิติพงษ์ เกษพรหม Go Family 11 คิว
79 ภีมพัฒน์ ไชยวุฒิ Thinkkub 11 คิว
80 ณฐเมศร์ รุ่งศิริแสงรัตน์ ครูท็อป 11 คิว
81 วิรินภัทร์ รุ่งศิริแสงรัตน์ ครูท็อป 12 คิว
82 Fu Long Liu ตัวกลม 12 คิว

รายชื่ออาจารย์สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ระดับฝีมือ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ระดับฝีมือ
1 นายฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 5 ดั้ง 2 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง
3 เด็กชายปารมี สุธีรัตน์ (บ่าย) 4 ดั้ง* 4 นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ (เช้า) 4 ดั้ง*
5 นายชิษณุพงศ์​ แจ้งมาก 4 ดั้ง* 6 เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร 4 ดั้ง*
7 นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร 4 ดั้ง* 8 นางสาวชลธิชา มูลอ้อม 4 ดั้ง
9 เด็กชายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 4 ดั้ง 10 นายปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 4 ดั้ง
11 นายกฤษฎิ์ เกศวา 3 ดั้ง* 12 นายธีรธรรศ ศิริธีรากุล 3 ดั้ง
13 นายนล พลูวังกาญจน์ 3 ดั้ง 14 เด็กชายวิญ เกตุนิ่ม 3 ดั้ง
15 เด็กชายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล 3 ดั้ง 16 นายภูมิ เหลืองจามีกร 2 ดั้ง
17 เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา 2 ดั้ง 18 เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์ (บ่าย) 1 ดั้ง*
19 เด็กชายปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล 1 ดั้ง* 20 เด็กหญิงณัฐ​ศศิ​ตา ​แสง​งาม​ 1 ดั้ง*
21 เด็กหญิงนภัทร มั่นเจริญ 1 ดั้ง* 22 เด็กชายภัทร์ ศรีไพศาล 1 ดั้ง*
23 นายฐิติพงศ์ ขวัญคง (บ่าย) 1 ดั้ง 24 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ 1 ดั้ง
25 เด็กชายธนดล​ สุคนธเวศ 1 ดั้ง 26 นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ 1 ดั้ง
27 เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์ 1 ดั้ง 28 เด็กชายทีปกาญจน์ วงศ์วานศรีสุข 1 ดั้ง
29 เด็กชายเบี้ยบน สถิตธนาสาร 1 ดั้ง 30 นายปฏิภาณ เทียนไธสง 1 ดั้ง
31 นางสาวจิดาภา วัชระมโนกานต์ 1 ดั้ง 32 นายพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 1 ดั้ง
33 เด็กชายภูวิช สหกิจภิญโญ 1 ดั้ง

รายชื่อเจ้าหน้าที่งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่
1 นายสัจจา ชัยภิบาล ประธานจัดงานสอบ
2 นายจิตตบุณ มูลอ้อม ผู้ควบคุมงานสอบ
3 นายคณิน ฉัตรชยานุสรณ์ ดูแลห้องระดับไฮคิว - ดั้ง
4 นายสุวิจักขณ์ จังลักษมี ดูแลห้องระดับโลคิว
5 นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร อาหาร - เครื่องดืม, ถ่ายภาพ, ประชาสัมพันธ์
6 นางสาวอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ ลงทะเบียน
7 นายธนวรรษ ภพวรรษธน ผู้ช่วยดูแลห้องระดับโลคิว
8 นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม ผู้ช่วยดูแลห้องระดับโลคิว
9 นางสาวเปมิกา จงกิจธนกุล ดูแลการเงิน
10 นางพัชรี มูลอ้อม ดูแลประทับตราจอดรถและตรวจ ATK
11 Shijin Bo 3 ดั้งโปร เจ้าหน้าที่สมาคม + ครูสอบเลื่อนดั้ง
12 นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่สมาคม + ครูสอบวัดระดับ
13 นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร เจ้าหน้าที่สมาคม + พิมพ์ใบประกาศ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก fotoGo