สอบวัดระดับฝีมือ

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
20 Aug 08:00

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดสอบ : เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
08 May 08:00

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดสอบ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
29 Jan 08:00

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดสอบ: สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย