อบรมครูสอบวัดระดับ เเละ Teaching Game “Kyu vs Dan”

อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
อบรมครูสอบวัดระดับ
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”
Teaching Game “Kyu vs Dan”

## ประมวลภาพบรรยากาศ
งานกิจกรรม อบรมครูสอบวัดระดับ เเละ Teaching Game “Kyu vs Dan”

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ.สมาคมกีฬาหมากล้อมเเห่งประเทศไทย (สีลม)

ภายในงานมีการบรรยายอบรมครูสอบวัดระดับ วิธีการสอบและรูปแบบต่างๆ การเเชร์ประสบการณ์ของครูหลายๆท่าน

เเละการ Teaching Game ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นการจำลองสนามสอบจริงมีการเเนะนำผู้สอบในจุดที่เดินผิดพลาด เเละการประเมิณในทุกๆหัวข้อของการอบรม

เพื่อให้ผู้สอบได้มีเเนวทางนำไปใช้ในการสอบวัดระดับจริงในโอกาสต่อไป

ทางชมรมครูหมากล้อมฯต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านและทีมงานจัดกิจกรรมนำโดย
นาย จิตตบุญ  มูลอ้อม วิทยากร
นาย สุวิจักขณ์  จังลักษมี ผู้ดูเเลงาน

ขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจาก fotoGo