อบรมสัมมนา

อบรมครูสอนหมากล้อม ประจำปี 2566
15 Nov 09:00

อบรมครูสอนหมากล้อม ประจำปี 2566

เพิ่มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน กับงานอบรม "ครูสอนหมากล้อม" (GO Instructor Training)

🗓️  วันพุธที่ 15 พ.ย. 66  |  9.00 - 19.00 น
🏢  ห้องประชุม B105  อาคารเดอะธารา  (แจ้งวัฒนะ)
📜 รับวุฒิบัตรจากชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

📌 คุณสมบัติ
1. ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
2. สัญชาติไทย และ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
📝 รับจำนวน 50 คน
🔴 ปิดรับสมัคร 10 พ.ย. 66

#สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย #หมากกระดาน #หมากล้อม #อบรมครูหมากล้อม #ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย