สัมมนาหลักจิตวิทยาการดูแลและอบรมเด็ก

สัมมนาหัวข้อ : หลักจิตวิทยาการดูแลและอบรมเด็ก

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 - 20.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 

โดย ดร.มติ ทาเจริญศักดิ์ รองประธานชมรมครูหมากล้อมฯ และ อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

#หมากล้อม #โกะ