สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่จัดสอบ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) อาคารหอประชุม Convention Hall ชั้น 1

ผู้เข้าสมัครทั้งหมด 152 คน (ทำเนียบคิว)

ขอบคุณภาพถ่ายจาก fotoGo