พื้นฐานหมากล้อม

  • หมากล้อมในไทย
  • หมากล้อมในจีน
  • หมากล้อมในเกาหลี
  • หมากล้อมในญี่ปุ่น

พื้นฐานหมากล้อม
โดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

จัดทำในรูปแบบของไฟล์ PDF เพื่อการเผยแพร่

คำศัพท์หมากล้อม

คำศัพท์หมากล้อมที่นักหมากล้อมทั่วโลกใช้ส่วนใหญ่จะใช้คำทับศัพท์จากภาษาญี่ปุ่น

ประวัติหมากล้อม

ประวัติหมากล้อมตั้งแต่ต้นกำเนิดและการเผยแพร่ไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี

อุปกรณ์หมากล้อม

อุปกรณ์หลักสำหรับหมากล้อมมีหลายแบบหลายขนาดตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านบาท รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

รอการอัพเดทบทที่เหลือ

22/06/2565